Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα

Η εταιρεία «ADVIZOR SOFTWARE & FINANCE P.C.», στην οποία ανήκει η ιστοσελίδα https://www.advizor.gr στην συνέχεια «Advizor», αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και σεβασμό την ιδιωτική ζωή των επισκεπτών και των εγγεγραμμένων της χρηστών και φροντίζει να τηρούνται αυστηρά οι διατάξεις της νομοθεσίας όσον αφορά τη συλλογή, επεξεργασία, χρήση και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων.

H «Advizor» δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των επισκεπτών και χρηστών του δικτυακού τόπου και τους προτρέπει να αναγνώσουν τους όρους της πολιτικής απορρήτου της ιστοσελίδας «Advizor» , προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται ,πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ποια είναι τα δικαιώματα και οι επιλογές  των επισκεπτών και χρηστών.

H επίσκεψη στην ιστοσελίδα και η χρήση των υπηρεσιών της «Advizor», προϋποθέτει ότι συμφωνείτε ρητά και ανεπιφύλακτα με τη συλλογή, επεξεργασία ,χρήση και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.

Δεδομένα που συλλέγονται

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται αυτομάτως από τα πρωτόκολλα  και τους μηχανισμούς λειτουργίας που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο και είναι:

  • Πληροφορίες αναφορικά με τις προβολές σελίδων και τις διαδρομές πλοήγησης του δικτυακού τόπου.
  • Η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψής σας
  • Την διάρκεια της επίσκεψης
  • Η διεύθυνση IP σας
  • Τον τύπο και το πρόγραμμα περιήγησή σας
  • Η ιστοσελίδα (URL) που επισκεφθήκατε πριν την συγκεκριμένη ιστοσελίδα
  • Ορισμένα “cookies”

Η «Advizor» μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά ,με μοναδικό σκοπό να απόκτηση ανώνυμες πληροφορίες που απαιτούνται για τη λειτουργία ,τη βελτίωση και την ορθή λειτουργία του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών μας ,σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων

Επεξεργασία Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει ο χρήστης κατά την εγγραφή του  στην ιστοσελίδα «Advizor», καταγράφονται ,αποθηκεύονται και φυλάσσονται με ασφάλεια σε προστατευμένα ηλεκτρονικά μέσα, υπόκεινται σε επεξεργασία με τα πλέον κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους για οποιονδήποτε.

Η ιστοσελίδα «Advizor» δεν πωλεί, δεν διανέμει, δεν μισθώνει τα προσωπικά  δεδομένα χρηστών σε τρίτους εκτός αν ο χρήστης δώσει την συγκατάθεσή του  ή αν απαιτείται από το νόμο να προβεί σε αποκάλυψη τέτοιων στοιχείων.

Η ιστοσελίδα «Advizor» εμφανίζει διαφημίσεις από τρίτους δικτυακούς τόπους καθώς και περιέχει συνδέσμους οι οποίοι παραπέμπουν σε δικτυακούς τόπους τρίτων.  Η ιστοσελίδα «Advizor» δεν έχει καμία ευθύνη για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων αυτών των δικτυακών τόπων και για τον λόγο αυτό ενημερώνει τους χρήστες – επισκέπτες της, ότι όταν μεταφερθούν  στους εν λόγω δικτυακούς τόπους παύει να ισχύει η παρούσα Πολιτική.

 Η ιστοσελίδα «Advizor» προτρέπει τους χρήστες – επισκέπτες της να διαβάζουν τις αντίστοιχες πολιτικές ιδιωτικότητας προκειμένου να ενημερώνονται για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους  δεδομένων από τους ως άνω δικτυακούς τόπους.

Τα προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία, είτε αυτά βρίσκονται σε ηλεκτρονική ή και σε έντυπη μορφή, η εν λόγω επεξεργασία θα πρέπει να πραγματοποιείται απευθείας, είτε από τον ίδιο τον υπεύθυνο επεξεργασίας («Advizor» ), είτε από εξωτερικό συνεργάτη που εκτελεί την επεξεργασία για λογαριασμό του υπευθύνου.

Ο διακομιστής και το κέντρο δεδομένων που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα «Advizor»  βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδα «Advizor» δεν διαβιβάζονται σε εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ασφάλεια

Η «Advizor» λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η διαθεσιμότητα , η εγκυρότητα ,η ασφάλεια  και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών- χρηστών που επισκέπτεται τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Η «Advizor» προκειμένου να αποτρέψει  μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, λαμβάνει όλες εκείνες τις κατάλληλες ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες που διασφαλίζουν και διαφυλάττουν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται.

Επισημαίνεται ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την ιστοσελίδα μας για την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών-χρηστών σε ένα ασφαλές περιβάλλον, στο οποίο δεν έχει πρόσβαση ο οποιοδήποτε .

Επειδή όμως η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής η «Advizor» δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν αποκαλύψεις των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών-χρηστών σε περίπτωση που τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία της ιστοσελίδας.

 Ο επισκέπτης-χρήστης πρέπει να ενημερώνει άμεσα την ιστοσελίδα μας σε περίπτωση που υποπέσει στη αντίληψη του ότι προσωπικά του δεδομένα  έχουν χαθεί, κλαπεί ή χρησιμοποιηθεί χωρίς την άδειά του.

Διάρκεια επεξεργασίας

Η αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο όπως επιτρέπεται από τον νόμο ή σύμφωνα με τη ρητή συγκατάθεσή του επισκέπτη-χρήστη  μόνο για όσο απαιτείται, ώστε να εκπληρωθεί ο σκοπός της συλλογής  ή μέχρι να διαφωνήσει (επισκέπτης -χρήστης) με την χρήση των προσωπικών του δεδομένων από το «Advizor» ή μέχρι να αποσύρει τη συγκατάθεσή του, αφού πρώτα υπάρξει επικοινωνία με τον υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων .

Στην περίπτωση που απαιτείται από τη νομοθεσία ή σε περίπτωση δικαστικής διεκδίκησης  ή υπεράσπισης της «Advizor» ,θα διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Δικαιώματα χρήστη – διαγραφή δεδομένων

Η νομοθεσία προστασίας των προσωπικών δεδομένων, παρέχει στον ενδιαφερόμενο επισκέπτη – χρήστη το δικαίωμα να λαμβάνει επιβεβαίωση της ύπαρξης ή όχι προσωπικών δεδομένων, τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται και τους αποδέκτες των δεδομένων αυτών.

Μπορεί επίσης να ζητήσει τη διόρθωσή τους αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλειπή ,να ζητήσει τη διαγραφή τους, να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, να ζητήσει να ανακοινωθεί κάθε διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμός της επεξεργασίας των δεδομένων σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα εν λόγω δεδομένα, στο μέτρο του εφικτού και εφόσον κάτι τέτοιο δεν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια, να λαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα τύπο δεδομένων

Μπορεί επίσης ο επισκέπτης – χρήστης να εναντιωθεί στην επεξεργασία και στην αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως η κατάρτιση προφίλ και να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά του  δεδομένα στο μέλλον, εν όλω ή εν μέρει. Η ανάκληση της συγκατάθεσής του χρήστη δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. 

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που έχουν σχεδιαστεί να βοηθούν την πρόσβαση των επισκεπτών – χρηστών όταν αυτοί επισκέπτονται  μια ιστοσελίδα ,αναγνωρίζουν τη συσκευή τους σε επόμενες επισκέψεις και τους παρέχουν χρήσιμες και στοχευμένες πληροφορίες  . Τα cookies γενικά χρησιμοποιούνται για να παρέχουν στους επισκέπτες μίας ιστοσελίδας επιπλέον λειτουργικότητα κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας. Να σημειωθεί ότι τα  cookies δεν διαβάζουν, δεν τροποποιούν και δεν έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε άλλα δεδομένα ή αρχεία του υπολογιστή του χρήστη.

Η ιστοσελίδα «Advizor» χρησιμοποιεί cookies που της επιτρέπουν, να αποθηκεύει τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις των επισκεπτών – χρηστών, να τους εντοπίζει  όταν αυτοί επισκέπτονται και περιηγούνται στην ιστοσελίδα ,με σκοπό να τους παρέχει πληροφορίες και προτάσεις για ακίνητα ,επαγγελματίες και λοιπές υπηρεσίες που προσφέρονται από την ιστοσελίδα .

Οι πληροφορίες αυτές σχετικά με προτάσεις για ακίνητα ,επαγγελματίες και λοιπές υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες σε μηχανές αναζήτησης τρίτων, καθώς η ιστοσελίδα «Advizor»  δίνει αυτή την δυνατότητα.

Επίσης  η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί  cookies για τη επικοινωνία με την υπηρεσία Facebook και το διαμοιρασμό περιεχομένου, καθώς και για την καταγραφή των ενεργειών που ενδεχομένως γίνονται από τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω της υπηρεσίας Facebook pixel..

 Αν ο χρήστης επιθυμεί να ελέγχει τα cookies που εγκαθίστανται στον υπολογιστή του , μπορεί μέσα από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής, να ελέγχει αν κάποια ιστοσελίδα θέλει να εγκαταστήσει κάποιο cookie ή να εμποδίζει την εγκατάσταση cookies στο σύνολό τους ή να διαγράφει τα cookies που έχουν ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή του. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης πιθανών να μην έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει όλες τις λειτουργίες αυτής της ιστοσελίδας.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συναινείτε στην επεξεργασία δεδομένων από εσάς από την Google με τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

Google Analytics

 Η «Advizor»  χρησιμοποιεί Google Analytics, μία υπηρεσία αναλύσεων δικτύου που παρέχεται από την Google, Inc. Tο Google Analytics χρησιμοποιεί cookies τα οποία μας βοηθούν να αναλύουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν  την ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που προέρχονται από τα cookies σχετικά με την χρήση του ιστότοπου (καθώς και η διεύθυνση ΙP)  θα μεταδοθούν και θα αποθηκευθτουν από τη Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να αξιολογεί την χρήση που κάνετε στην ιστοσελίδα, να συντάξει αναφορές σχετικά με την δραστηριότητα της ιστοσελίδας για τους διαχειριστές της ιστοσελίδας και να παρέχει άλλες υπηρεσίες σχετικές με την δραστηριότητα της ιστοσελίδας και τη χρήση του διαδικτύου. Η Google δεν πρόκειται να συνδέσει την διεύθυνση ΙΡ σας με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα στα οποία έχει πρόσβαση.

Μπορείτε να εμποδίσετε την Google να συλλέξει πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης ΙΡ σας) μέσω cookies και να την εμποδίσετε να επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες, αφού κατεβάσετε και εγκαταστήσετε το ακόλουθο πρόγραμμα  περιήγησης : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Η «Advizor»  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί , να ενημερώνει και  να αναθεωρεί τη πολιτική  Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η τροποποίηση , ενημέρωση ή αναθεώρηση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο ,θα καταγραφεί η ημερομηνία τροποποίησης , ενημέρωσης ή αναθεώρησης και θα ισχύει από την ημερομηνία αυτή.

Προτρέπουμε τον επισκέπτη – χρήστη να επισκέπτεστε συχνά την παρούσα δήλωση για ενημέρωσή του και αποδοχή της Πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων και θεωρούμε ότι η συνεχιζόμενη πρόσβαση ή χρήση της ιστοσελίδας «Advizor» θα θεωρηθεί ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιήσεων , ενημερώσεων και αναθεωρήσεων της παρούσας πολιτικής .

Η παρούσα δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά την  05/09/2018

Επικοινωνία

Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση για οτιδήποτε σχετικά με τα ανωτέρω αναφερόμενα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου:  info@advizor ή στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2130325175.

Πείτε μας τις ανάγκες σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα

Συμπληρώστε τη φόρμα