Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Φορολογικές Υποχρεώσεις

Σε μία εποχή, που οι αλλαγές στην νομοθεσία είναι πολύ συχνές, η έγκαιρη πληροφόρηση για φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα αποτελεί το βασικότερο εργαλείο για την λήψη άμεσων αποφάσεων.

 

Στο πλαίσιο αυτό το φοροτεχνικό τμήμα της Advizor προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Έλεγχος ορθής εφαρμογής της ισχύουσας φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
 • Έλεγχος, σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Φ.Ε., δηλώσεων ενδοομιλικών συναλλαγών και λοιπών δηλώσεων.
 • Προετοιμασία σύνταξης φακέλου ενδοομιλικών συναλλαγών, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
 • Αντιμετώπιση και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων.
 • Διεκπεραίωση τακτικών και έκτακτων φορολογικών ελέγχων.
 • Προτάσεις για αξιοποίηση ευεργετημάτων των αναπτυξιακών νόμων.

Οικονομικές Καταστάσεις

Στο πλαίσιο της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, τα στελέχη της  Advizor μπορούν να σας προσφέρουν τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Σύνταξη περιοδικών και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π..
 • Προσαρμογή, όπου απαιτείται, των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π..
 • Ανάλυση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ισολογισμού με την χρήση αριθμοδεικτών και σύγκριση με εταιρείες του κλάδου.
 • Σύνταξη σχεδίου έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση.
 • Σύνταξη Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων.
 • Δημοσίευση και υποβολή Οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ..

Σύνδεση ERP με e-shop

Η Advizor έχει αναπτύξει εφαρμογές που δίνουν λύση στο σημαντικό πρόβλημα της online επικοινωνίας που υπάρχει ανάμεσα σε ένα ERP ή μία απλή εμπορική εφαρμογή και ένα e-shop.

Έχουμε δημιουργήσει ολοκληρωμένες και ασφαλείς γέφυρες διασύνδεσης που παρέχουν την δυνατότητα με αυτοματοποιημένες διαδικασίες την επικοινωνία των ERP της SingularLogic με το e-shop σας.

Κερδίστε καθημερινά χρόνο και μειώστε τα λάθη με την online σύνδεση της εμπορικής σας εφαρμογής με το eshop σας.

Συγχρονίστε σε πραγματικό χρόνο τα προϊόντα, τα αποθέματα, τις παραγγελίες και το πελατολόγιο σας και επωφεληθείτε με τον καλύτερο τρόπο των δυνατοτήτων που σας προσφέρει η διασύνδεση αυτή και εξασφαλίστε για την επιχείρηση σας αξιοπιστία και αύξηση της παραγωγικότητας.

Οι υπηρεσίες μας

Αξιόπιστη φοροτεχνική υποστήριξη σε μία εποχή, που οι αλλαγές στην φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία είναι πολύ συχνές.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Καταγράφουμε τις ανάγκες που υπάρχουν για την πλήρη εναρμόνιση, με την ισχύουσα φορολογική και εργατική νομοθεσία.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Εξετάζουμε και αναλύουμε το φορολογικό αντικείμενο της επιχείρησή σας, προκειμένου να πετύχουμε την πλήρη και αποτελεσματική κάλυψή της.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Προγραμματίζουμε σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν και αναπτύσσουμε ένα λεπτομερές πλάνο διαχείρισης των φορο –
λογικών σας υποχρεώσεων.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Σας παραδίδουμε ένα πλήρες, αναλυτικό και ευέλικτο πλάνο, που θα δώσει λύσεις προσαρμοσμένες στην δική σας επιχείρηση.

Έτοιμοι να συνεργαστούμε;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας, για να ακούσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε ιδανικές λύσεις για την επιχείρησή σας.

Πείτε μας τις ανάγκες σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα

Συμπληρώστε τη φόρμα