Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλων

Σε μία εποχή, που οι οικονομικές και τεχνολογικές συνθήκες συνεχώς μεταβάλλονται, η φοροτεχνoοικονομική διοίκηση έχει μεγάλη αξία για την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης, ενώ η εφαρμογή επιτυχημένων ενεργειών και πρακτικών, επιτρέπει την έγκαιρη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό, το συμβουλευτικό τμήμα της Advizor, αναλαμβάνει χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές, την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων, αλλά και των διαδικασιών λειτουργίας της επιχείρησής σας, προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις και θέτει νέους στόχους που εγγυώνται την βελτίωση της κερδοφορίας και της αποτελεσματικότητας.

reporting-bi

Budgeting & Reporting

Το Budgeting (προϋπολογισμός) και το Reporting (αναφορές διοίκησης), είναι βασικοί παράγοντες της εύρυθμης λειτουργίας μίας επιχείρησης, εξασφαλίζοντας την αξιόπιστη εκτίμηση εσόδων και δαπανών και ένα δομημένο τρόπο παρακολούθησης των αποκλίσεων.

Επιχειρήσεις, χωρίς ένα αξιόπιστο σύστημα Budgeting & Reporting, δεν έχουν ολοκληρωμένη και σωστή πληροφόρηση των οικονομικών τους μεγεθών.

Τα στελέχη της Advizor, έχουν την κατάρτιση και την εμπειρία να προσφέρουν εξειδικευμένες λύσεις και μέσω οικονομικών αναφορών (reports), παρέχουν ολοκληρωμένες πληροφορίες που βοηθούν στην λήψη έγκυρων και έγκαιρων διοικητικών αποφάσεων.

 Οι υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει η Advizor στον τομέα αυτό, ενδεικτικά είναι:

  • Εκτίμηση εσόδων – εξόδων.
  • Πρόβλεψη οικονομικών αποτελεσμάτων.
  • Υπολογισμός απαιτούμενων χρηματοοικονομικών ροών.
  • Παρακολούθηση και ανάλυση αποκλίσεων προϋπολογισμού.

Μαζί μπορούμε να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα στην επιχείρηση σας

Ενδοεταιρικός σχεδιασμός

Η Advizor, σε συνεργασία με έμπειρους συμβούλους, αναλαμβάνει τον ενδοεταιρικό σχεδιασμό των διαδικασιών λειτουργίας μίας επιχείρησης προτείνοντας λύσεις, που θα επιτρέψουν την βελτίωση της οργάνωσή της και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων λειτουργιάς της.
Οι υπηρεσίες ενδοεταιρικού σχεδιασμού που παρέχονται από την Advizor , διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες :

  • Υπηρεσίες αξιολόγησης υπάρχουσας κατάστασης, μηχανογραφικού συστήματος και υποβολή προτάσεων αναβάθμισης.
  • Υπηρεσίες οργάνωσης και σχεδιασμού λειτουργίας τμήματος εμπορικής διεύθυνσης.
  • Υπηρεσίες ελέγχου ορθής εφαρμογής νομικού και εμπορικού Νόμου από το τμήμα οικονομικής διεύθυνσης.
erp-config

Έτοιμοι να συνεργαστούμε;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας για να ακούσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις ιδανικές λύσεις για την επιχείρησής σας.

Πείτε μας τις ανάγκες σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα

Συμπληρώστε τη φόρμα