Λογιστικές Υπηρεσίες

Τήρηση Λογιστηρίου

Το λογιστικό τμήμα της Advizor, στελεχώνεται από λογιστές που έχουν μεγάλη εμπειρία σε θέματα τήρησης μηχανογραφημένων λογιστηρίων και παρέχει τις ακόλουθες εξειδικευμένες υπηρεσίες:

 • Τήρηση και ενημέρωση βιβλίων όλων των κατηγοριών .
 • Προσαρμογή και εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.
 • Συσχέτιση σχεδίου Λογαριασμών Ε.Λ.Π. με Ε.Γ.Λ.Σ..
 • Προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ. και λοιπών παρακρατούμενων φόρων.
 • Προετοιμασία δηλώσεων Φ.Ε. και λοιπών φορολογικών δηλώσεων.
 • Διεκπεραίωση εργασιών και συναλλαγών με Δημόσιες υπηρεσίες.

Επίβλεψη Λογιστηρίου

 Η Advizor,  αναλαμβάνει την οργάνωση, επίβλεψη και τον έλεγχο εσωτερικών λογιστηρίων κάθε μορφής και κατηγορίας επιχείρησης, παρέχοντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Σχεδιασμός και ανάθεση διαδικασιών λειτουργίας του λογιστηρίου.
 • Έλεγχος ορθής εφαρμογής του λογιστικού σχεδίου και λογιστικών αρχών.
 • Ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού στις αλλαγές της φορολογικής, εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
 • Έλεγχος ορθής τήρησης των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
 • Προετοιμασία και σύνταξη εγγραφών κλεισίματος ισολογισμού.

Οι υπηρεσίες μας

Η πολυετής εμπειρία και η συνεχής ενημέρωσή μας, σας εξασφαλίζουν ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λογιστικές υπηρεσίες.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Καταγράφουμε τις ανάγκες πληροφόρησης που υπάρχουν, για την ορθή λειτουργία και αποτελεσματική διαχείριση των αναγκών της επιχείρησή σας.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Εξετάζουμε και αναλύουμε τα λογιστικά δεδομένα της επιχείρησή σας, προκειμένου να πετύχουμε καλύτερη και αποτε- λεσματικότερη οργάνωση.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Υλοποιούμε και εφαρμόζουμε λογιστικές διαδικασίες,  θέτοντας τις σωστές βάσεις για την επιτυχή λειτουργία της επιχείρησης.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Σας παραδίδουμε ένα πλήρες και λειτουργικό λογιστικό σύστημα για την επιχείρηση σας που θα βοηθήσει καθοριστικά στην ανάπτυξη της.

Έτοιμοι να συνεργαστούμε;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας, για να ακούσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε
ιδανικές λύσεις για την επιχείρησή σας.

Πείτε μας τις ανάγκες σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα

Συμπληρώστε τη φόρμα