Διαχείριση Μισθοδοσίας

Διαχείριση Μισθοδοσίας

Η Advizor,  αναλαμβάνει την μηχανογράφηση της μισθοδοσίας του προσωπικού σας με την  χρήση προγραμμάτων τελευταίας γενιάς, που αξιοποιούν πλήρως την σύγχρονη τεχνολογία, διασφαλίζουν την ακρίβεια στον υπολογισμό της, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης, προσφέροντάς σας ενδεικτικά :

 • Σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων.
 • Υπολογισμός μισθολογικού κόστους και παρακρατούμενων φόρων.
 • Έκδοση αποδείξεων πληρωμής των εργαζομένων.
 • Δημιουργία αρχείων πληρωμών, μέσω τραπεζικού συστήματος.
 • Προετοιμασία και υποβολή Α.Π.Δ. και Φ.Μ.Υ..
 • Κατάρτιση συμβάσεων εργασίας.
 • Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων σε ΟΑΕΔ και ΣΕΠΕ.
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση ελέγχων & επίλυση εργατικών διαφορών.
 • Προτάσεις για συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ ή ΟΑΕΔ.

Payroll Outsourcing

Οι συχνές αλλαγές και η αυστηρότητα στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, έχουν ως αποτέλεσμα, η διαχείριση της μισθοδοσίας να αποτελεί μία από τις πιο σύνθετες και απαιτητικές λειτουργίες μιας επιχείρησης.

Τα τελευταία χρόνια όμως, υπάρχει μια τάση οι επιχειρήσεις να επιλέγουν την λύση του payroll outsourcing, αναθέτοντας την διαχείριση της μισθοδοσίας τους σε εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες που διαθέτουν έμπειρο και συνεχώς εκπαιδευόμενο προσωπικό, μειώνοντας έτσι το διαχειριστικό κόστος.

Είναι σημαντικά τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν από το payroll outsourcing για μία επιχείρηση:
 • Ακρίβεια και αξιοπιστία στον υπολογισμό της μισθοδοσίας, λόγω της συνεχούς ενημέρωσης του παρόχου στις αλλαγές της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
 • Εξοικονόμηση πόρων, λόγω της μείωσης του εργατικού κόστους από την μη λειτουργία εσωτερικού τμήματος payroll.
 • Αποφυγή εξόδων εγκατάστασης και συντήρησης πάγιου εξοπλισμού (hardware) και άδειες χρήσης λογισμικού (software).

Σας ενδιαφέρει;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει.

Εναλλακτικά επικοινωνήστε μαζί μας στο 213 032 5175

Πείτε μας τις ανάγκες σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα

Συμπληρώστε τη φόρμα